Nu kan du göra två saker samtidigt.

Ge din arbetsmilljö ett lyft samtidigt

som du optimerar din produktion

Heavy Duty wellpapp är inte bara lättare att hantera, du får också bättre plats på lagret och skapar ett effektivare flöde i din produktion.
Det finns många fördelar med vår innovativa Heavy Duty wellpapp – fördelar som kan märkas i form av snabba arbetsflöden och bättre arbetsmiljö:
  • Lättare än konkurrerande lösningar (plywood, pallkragar och trä)
  • Levereras plana och tar därför mindre plats
  • Inga stora maskiner behövs
På grund av den låga vikten är vårt Heavy Duty wellpapp lättare att använda än konkurrerande lösningar som till exempel plywood, pallkragar eller träemballage – emballagen kan lätt hanteras av en person. Det ger dina kollegor en bättre arbetsmiljö med färre arbetsskador och mer arbetsglädje. Det säkrar dessutom ett bättre flöde och större kontinuitet i arbetsprocesserna.
Plats till mer
Med Heavy Duty wellpapp får ni lättare att optimera platsen på ert lager. Lådorna blir levererade plana och upptar inte mycket plats. Den låga vikten gör dessutom att de kan staplas i höjden – upp till taket – vilket gör att platsen utnyttjas bättre. Resultatet ger en större flexibilitet.
Om du önskar att veta mer om Heavy Duty wellpapp, kan du kontakta oss på tlf.: 020-797 999 eller på emballage@farusa.se. Vi kan mötas antingen digitalt eller fysiskt, allt efter vad som passar dig bäst!