träemballage och PLYWOODlådor UTMANAS

–  DET FINNS EN Billigare, lättare och miljövänligt alternativ
Stigande priser på trä och plywood gör Heavy Duty wellpapp till ett än mer attraktivt alternativ än plywoodemballage samt pallkragar och transportlådor i trä.
Där är flera bra grunder till att tänka annorlunda när man ska välja en exportemballage-lösning.
Plywood är en populär emballagelösning till exportförsändelser. Det är en stark produkt som har många användningsmöjligheter. Plywoodlådor fungerar bra vid olika temperaturer, luftfuktigheter och är lättare än massivt trä. Där är bara ett litet ”men”. Det finns ett alternativ som på många sätt är en ännu bättre lösning – både när det gäller vikt, styrka och ekonomi.
A
En av nackdelarna med traditionellt träemballage är det faktum att det är gjort av trä. Det ger några begränsningar som inte kan undgås. Även om plywood är lättare än massivt trä så är det fortfarande ett relativt tungt emballage. Det gör det svårare att hantera när kundernas produkter ska emballeras. Samtidigt är plywood mer besvärligt för slutkunderna när de ska packa ur produkterna men också när de ska göra sig av med plywoodlådorna – det är både tungt och tidskrävande – och så kan man inte återanvända plywood lådor.
Kan det göras lite enklare?
Här kan det vara riktigt bra att tänka annorlunda och i stället överväga ett emballage i Heavy Duty wellpapp. Heavy Duty wellpapp är nämligen mycket lättare än plywood – faktiskt 50 % lättare. Det gör att hanteringen blir mycket enklare och packuppgiften kan oftast klaras av en person.
A
På grund av den höga staplingsförmågan kan Heavy Duty transportlådorna staplas helt upp till taket. Och som en extra fördel levereras lådorna plana och tar därmed mindre plats på lagret. Heavy Duty wellpapp kan skräddarsys precis efter behov och är många gånger en mer flexibel lösning än plywood.
Är Heavy Duty wellpapp verkligen så starkt som plywood?
Många tänker säkert att papp omöjligen kan vara så starkt som plywood. Men även här gäller det att tänka annorlunda. Heavy Duty wellpapp levereras nämligen i tjocklekar upp till 15 mm och i hela 3 lager som gör det till en ovanligt stark produkt som kan vid jämn fördelning belastas med mer än 6 ton. Heavy Duty wellpapp är väderbeständigt och därför skyddas produkten både mot väder och vind. Den är också godkänd till sjötransport som ofta tar 6–8 veckor.
A
Heavy Duty wellpapp är testad efter mycket höga standarder och lever upp till gällande ISO-normer. Det är din garanti för att innehållet är riktigt bra skyddat ända fram till slutdestinationen.
Hur är de ekonomiska aspekterna?
Det är en kraftig stigning på trä just nu – upp till 200 % - detta är en utmaning för de verksamheter som traditionellt använder träemballage och plywoodlådor till deras exportförsändelser.
A
Heavy Duty wellpapp har också fått råvarustigningar men inte alls på samma nivå, så genom att byta till Heavy Duty wellpapp i stället ger det en möjlighet att skära ner på emballageutgifterna.
A
Den låga vikten på Heavy Duty wellpapp ger dessutom en besparing på transporten när det kommer till flygfrakt. Dessutom är där också några ekonomiska fördelar med den låga vikten som kan spara timmar vid packning eftersom endast en person behöver packa.
Hur är det med miljön och hållbarheten?
När träemballage och plywoodlådor har tjänat sitt syfte blir de ofta deponerade eller i bästa fall uppbrända. Detta är inte särskilt bra – varken för miljön eller den hållbara profilen. Som tur är erbjuder Heavy Duty wellpapp nytänkande även här jämfört med de traditionella lösningarna.
A
Med Heavy Duty wellpapp kan lådorna återanvändas många gånger och återvinnas till 100 % efter att de är förbrukade – och blir sedan nya papplådor. Der är en grön cirkel som är bra för verksamhetens miljömässiga målsättningar.
A
Där är många andra intressanta överväganden gällande ett eventuellt skifte från plywood till Heavy Duty wellpapp.
KONTAKTA OSS UNDER för att få ytterligare information omkring de många möjligheterna