Denna bransch kännetecknas främst av:

  • NOAX-produkter och kyllådor för sjukhus och laboratorier.

  • Även läkemedelsföretag som använder kyllådor och farligt gods lådor.