För att tala i klartext:

Här finns möjligheterna för just din bransch!

Olika branscher kräver olika lösningar

Heavy Duty wellpapp ger dig en lång rad unika fördelar och möjligheter. Oavsett vilken bransch du befinner dig i, levererar vi skräddarsydda lösningar som är perfekt anpassade till dina produkter och din arbetsprocess. Hitta din bransch nedanför och läs mer om hur våra produkter kan hjälpa dig med att optimera din produktion.
Om du önskar att veta mer, kan du kontakta oss på tlf.: 020-797 999 eller på emballage@farusa.se. Vi kan mötas antingen digitalt eller fysiskt, allt efter vad som passar dig bäst!