Denna bransch kännetecknas främst av:

  • Produktion eller bearbetning av livsmedel, primärt i BULK, dvs. stora lådor och för det mesta som returemballage.

  • Retur- och flergångsemballage av högsta kvalitet används.