EMBALLAGE TILL farligt gods kräver att man har tänkt på allt.

Så det har vi redan gjort.

Ett av våra fokusområden är farligt gods emballage. Vi har stor erfarenhet med den här typen av transporter – inte minst på vilka saker man ska vara uppmärksam på.
Det kan snabbt uppstå problem om man inte använder sig av godkända emballage när man transporterar farligt gods. Det kan exempelvis förekomma stickprover hos transportörerna eller vid kontroller på flygplatsen. Det kan också finnas risk för läckage – som följd blir det böter. Det är dessutom viktigt med korrekt märkning av produkterna i förbindelse med emballage till farligt gods.
A
Farusa erbjuder godkända effektiva lösningar och farligt gods lådor som ser till att transporten av farligt gods är säker:
 • Special utvecklade farligt gods-lådor: Vi producerar UN 4G och UN 4GV-lådor i wellpapp. UN 4G-lådan är testad till en given vikt – dock när det gäller flytande produkter ska det göras en selektiv test tillsammans med din produkt (detta gör Teknologisk Institut I Danmark) UN 4GV-lådan är godkänd till nästan alla typer av farligt gods och behöver därför inte selektivt testas.
 • Vermiculite: Detta är den mest allsidiga vätskeabsorbenten. Det är en expanderande sten som säkerställer allt flytande farligt gods – inkl. brandfarliga produkter. Vermiculite absorberar upptill 2,5 gånger sin egen vikt. 1 påse väger ca. 8 kg och kan därmed suga upptill 20 liter vätska.
 • Alfob: En effektivt vätskeabsorberande produkt, som suger upp 100% av sin egen vikt. Används till farligt gods som inte är brandfarligt. Kan också användas till att suga upp oljor osv. i din tillverkning. Detta är en beställningsvara. 
 • Etiketter: Vi har etiketter med alla varningssymboler och alla typer av faro-klassificeringssymboler i förbindelse med farligt gods emballage.
Om du önskar att veta mer om våra emballagelösningar för farligt gods, kan du kontakta oss på tlf.: 020-797 999 eller på emballage@farusa.se. Vi kan mötas antingen digitalt eller fysiskt, allt efter vad som passar dig bäst!
Läs mer om alla våra innovativa förpackningslösningar nedan.

FARLIGT GODS-LÅDOR 

Vi producerar många farligt gods-lådor i wellpapp, kända som UN 4G och UN 4GV. Vi lagerför ett stort sortiment av farligt gods lådor i många olika storlekar och olika viktgränser. Om vi inte redan har den farligt gods låda du eftersöker kan tillverka lådor som passar dig och din produkt – inom ramen av godkända typer.

Fakta om farligt gods – du hittar utökad information nedan

ETIKETTER

Ett bra emballage är också korrekt märkt. Vi lagerför etiketter med alla varningssymboler, liksom alla typer av etiketter för riskklasser som ska användas för försändelser med farligt gods. Finns i rullar á 250 st.

VERMICULITE

Vermiculite är ett expanderat stenmaterial (liknar pellets), som säkerställer leveranser med alla farligt gods-produkter, inklusive brandfarliga produkter. Vermiculite kan absorbera upptill 2,5 gånger sin egen vikt.

1 påsa Vermiculite, som väger ca. 8 kg, suger alltså upptill 20 liter vätska. Finns på lager!

ALFOB

Alfob är en särskilt effektiv vätskeabsorberande produkt, som suger upp 100% av sin egen vikt. Den används till farligt gods-leveranser och till oljeuppsugning m.m. i din produktion.

Alfob är tillverkad av cellulosafibrer och får därför inte användas till leveranser med brandfarliga produkter. Säljs endast i hela pallar!

Kunskap om Farligt Gods
Många har blivit stoppade vid stickprovskontroller, kanske er transportör eller på flygplatsen om man inte har använt sig av godkända emballage till deras farligt gods.
Om emballaget inte är korrekt packat eller godkänt finns det risk för läckage som kan innebära höga skadeståndskrav.
Föreställ dig om ditt företag skulle ersätta ett fraktflyg som störtade bara för att ditt emballage inte var korrekt förpackat!
Fyra internationella regelverk för farligt gods transport
Där finns fyra internationella regelverk för transport av farligt gods:
 • ADR (vägtransport)
 • ICAO/IATA (flygtransport)
 • IMDG (sjötransport)
 • RID (järnvägstransport)
Dess regelverk följer FN´s rekommendationer inom områdena för klassificering, märkning och emballage. De fyra regelverken omfattar vid sina nio farosymboler omkring tretusen ämnen med varsitt nummer – de så kallade UN (United Nation) nummer.
Som producent, importör eller exportör och också emballage- och transportanvändare behöver man naturligtvis också kunskap till de nationella regler i det land man skickar godset.
FARUSA har producerat standard- och skräddarsydda lådor till farligt gods i över 25 år.
Vi är de enda i Danmark som har fått våra emballage UN 4GV godkända för farligt gods som givetvis kan användas i andra länder än i Danmark också?
Den nya 4GV-lådan
Det betyder att du nu kan skicka farligt gods utan att först göra det obligatoriska SELEKTIVA TESTET där din produkt testas tillsammans med det typgodkända 4G-emballaget.
Emballaget finns i många standardstorlekar och alla levereras med plastpåse men den kan också skräddarsys.
4GV-märkningen
4GV-märkningen på bilden lyder följande:
4GV/X34/S/20 DK/ETI-01008
 • UN – United Nations packaging symbol
 • 4GV – 4 betyder att det är en låda. G att den är av massiv papp eller wellpapp och V:et betyder att den redan är testad med en produkt invändigt
 • X34 – betyder att denna lådas samlade vikt (Bruttovikten) får högst vara 34 KG, dock får produktvikten (Taravikten) inte överstiga 9 KG.
 • S – betyder ’solid’ dvs. fast ämne.
 • 20 – är produktionsåret
 • DK – är landet där den är producerad
 • ETI – betyder att det är Teknologisk Institut – Emballage & Transport som har typtestat och typgodkänt emballaget och numret är typgodkännelsens nummer. Farusa emballage är naturligtvis producenten av emballaget.
På bilden ser du en låda som är godkänd för både 4GV och 4G i förhållande till de olika emballagegrupperna.
Alla industriprodukter som utifrån farlighets begreppet och utifrån UN kan klassificeras med ett UN-nummer ska ha ett UN godkänt emballage. FN’s rekommendationer för emballage omfattar kolli (emballage med innehåll) med nettovikt upp till 400 KG.
Alla emballage ska ha synliga märkningar som är fastklistrat på ett ställe och i en storlek som passar till emballaget så att de är permanenta och lättlästa.
Kontakta oss gärna om du har funderingar på vilka regler som gäller samt hur man packar.