Vi fyller snart 100 år

– och håller oss i bra trim.

Farusa är nästan ett 100 år gammalt företag grundat av Thorkil Hammer.

På den här sidan kan du läsa hela berättelsen om hur företaget Thorkil Hammer A/S blev Farusa Emballage A/S & Farusa emballage AB.
20 & 30-talet
1923
Thorkil Hammer lyckades låna den då mycket stora summan på 200 kronor av sin kommande svärmor för att registrera sitt eget företag hos magistraten i Köpenhamn: 'Thorkil Hammer A/S'.
1934
Thorkil och Kamma Hammer flyttar företaget till Savværksvej i Farum och byter namn till 'Farum Savværk og Pakkassefabrik A/S'. Produktionen består av träemballage för socker- och chokladfabriker samt järnvägsslipare.

40 & 50-talet

1940-1945
Under krigsåren producerades stora mängder generatorbränsle för lastbilar och taxibilar.
1942
Vi flyttade till Frederiksborgvej i Farum.
1952
Produktionen består till största delen av öl- och mineralvattenbackar för bryggerierna.

60-talet

1960-68
Farum Savværk och Pakkassefabrik A/S producerar 90% av de danska bryggeriernas träbackar, dvs. 1 miljon träbackar om året!
1965
Bryggerierna börjar använda plastbackar. Vi omorganiserar produktionen och producerar både träbackar och plastbackar under ett antal år.
1968
Vid den här tiden börjar vi också tillverka emballage i Heavy Duty wellpapp.
1969
Per och Ole Hammer tar över ledningen efter sin fars död.

70-talet

1972
Företaget börjar tillverka frisbees – en av sin tids stora sportpassioner.
1973
Vi byter namn till Farusa Værk A/S genom att slå samman Farum Savværk och Pakkassefabrik A/S och firar i samtidigt 50-årsjubileum.
1976
Vi utvecklar en ny flygfraktförpackning för farligt gods.

80-talet och 90-talet

1990-92
Vi väljer sida och specialiserar oss nu 100% på exportemballage – speciellt den helt kraftiga typen av 2- och 3-lagers wellpapp som förarbetas i Farum.
1998
Tredje generationen – Arne Hammer – tar över och vi firar vårt 75 års jubileum. Både Per och Ole Hammer går i pension.

00-talet

2000-2004
Farusa moderniseras med nya produktionsmedel, nya lastbilar och genomgår en renovering av de gradvis historiska byggnaderna.
2005
Sommaren 2005 bygger vi om lokalerna för att effektivisera ytterligare och modernisera produktionen och lagret. Vi möter en ökande efterfrågan på Heavy Duty-emballage, bland annat på grund av ändrade exportregler av trä till t.ex. Kina, USA och Australien.
2006
Insatserna i Skandinavien stärks av etableringen av systerföretaget Farusa Emballage AB i Sverige med ett tydligt mål att bli den ledande tillverkaren inom Heavy Duty. Nya produkter utvecklas, till exempel det helt nya 4GV-godkända emballaget för farligt gods. Farusa är certifierat i enlighet med ISPM 15-reglerna, som gäller för export av träemballage.
2007
Vår mycket starka instrumentförpackning för flygplan är testad och godkänd enligt ATA-specifikationer. 300 – kategori II, som krävs för transport/hantering av alla berörda instrument inom flygindustrin.
2008
Försäljningsinsatserna intensifieras kraftigt under hösten och vi blir representerade på båda sidor om Stora Bält. Våra nya lastbilsannonser presenteras. Vårt strategiska samarbete med ESKO Artwork utökar våra försäljningsmöjligheter i Norge!

2009-2021