Denna bransch kännetecknas främst av:

  • Produktion av läkemedel men även produktion av eller handel med medicinteknisk utrustning, till exempel sterila plastprodukter mm.