FARUSA'S KONCEPT

Lättare, starkare, grönare. Heavy Duty wellpapp är framtidens exportemballage.

Det är ingen hemlighet att vi älskar Heavy Duty wellpappemballage – och det gör våra kunder också. Låt oss berätta lite om varför vi ser Heavy Duty wellpapp som framtidens exportemballage.
Fem bra skäl att välja Heavy Duty wellpapp:
  • Oftast lättare än traditionell träförpackning
  • Extremt stark staplingsförmåga
  • Lättare och snabbare att hantera
  • Väderbeständigt och godkänt för sjötransport
  • Kan återanvändas i många år – och återvinnas 100% efter förbrukning
Om du önskar att veta mer om Heavy Duty wellpapp, kan du kontakta oss på tlf.: 020-797 999 eller på emballage@farusa.se. Vi kan mötas antingen digitalt eller fysiskt, allt efter vad som passar dig bäst!