Denna bransch kännetecknas främst av:

  • Tillverkning av och handel med maskiner – både mekaniska och elektroniskt styrda – ofta stora eller medelstora.

  • Många olika maskinprodukter – både stora och små, bl.a. vindkraftverk, robotar och maskindelar, men också stora elektriska produkter, såsom större växlar osv.