BIL

Denna bransch kännetecknas främst av:

  • Produktion av eller handel med delar till fordonsindustrin – ofta handlar det om returemballage och miljötänk ligger högt i prioritet.

Om du önskar att veta mer, kan du kontakta oss på tlf.: 020-797 999 eller på emballage@farusa.se. Vi kan mötas antingen digitalt eller fysiskt, allt efter vad som passar dig bäst!

FEFCO 0501 HD & FEFCO 0452 HD lock

LÄS MER

FEFCO 0501 HD &

FEFCO 0452 HD lock

LÄS MER

VCI - PRODUKTER

LÄS MER

OCTABIN - BULK HD

LÄS MER

R4U HD

SNABBHANTERING - LÄTT ATT ANVÄNDA

LÄS MER

FARLIG GODS EMBALLAGE

LÄS MER

PLASTPALLAR

LÄS MER