Alla andra branscher än ovannämnda:

  • Till exempel grossister, militära, plastproduktion, metallproduktion, kunder med farligt gods (transport) eller i princip vad som helst.