Om du tänker att ett wellpappemballage

inte kan frakta 1000 liter vätska….

– Tänk om!

Det kan låta otroligt, att man kan frakta flytande produkter i en wellpapplåda. Men det är precis vad Farusa erbjuder.
Transport av 1000 liter flytande produkter ställer mycket speciella krav på lådans konstruktion. Det beror på vätskans rörelser och det tryck den utsätter förpackningen för. En vätskebehållare i Heavy Duty wellpapp kombinerar flera lådkonstruktioner i en komplett lösning som är utrustad med ett innerfoder där flytande produkter kan pumpas direkt. Se bilder på denna sida.
Ett hållbart alternativ
Våra vätskebehållare i Heavy Duty wellpapp ersätter andra vätskebehållare som exempelvis IBC-containrar och ståltankar som är både tunga och krävande att transportera i retur. Vi rekommenderar främst våra vätskebehållare för transport över långa sträckor, där de både är ett lättare och mer miljövänligt alternativ – som dessutom kan staplas i en sjöcontainer.
Om du önskar att veta mer om Heavy Duty wellpapp, kan du kontakta oss på tlf.: 020-797 999 eller på emballage@farusa.se. Vi kan mötas antingen digitalt eller fysiskt, allt efter vad som passar dig bäst!