​Wellpapp-emballage i 150 år

​Den första patentregistreringen för wellpapp gjordes i England 1856 av Edward Healy och Edward Allen. Wellpappen användes då som – hattband (!).

År 1874 fick Oliver Long patent på en ”single wall” wellpapp och ett år senare, 1875, startade Henri Norris produktionen av en ”twin wall”.

Det första patentet i USA blev registrerat 1889, och den allra första lådan producerades i USA 1895. På engelska heter wellpapp ”corrugated cardboard”. Det danska namnet är en direkt översättning av tyskans ”wellpappe”, efter vågformen, och ett uttryck snarlikt det tyska används i Sverige.

Vad består wellpapp av?

Enkelt uttryckt består wellpapp av två lager papp, kallade ”liner” och en vågformad mittendel som kallas ”fluting” (det engelske ordet flute = räffla). Linern tillverkas av långa fibrer för att den ska bli stark och seg. Fluten tillverkas av korta fibrer så att den blir styv och motståndskraftig mot tryck.

Denna geniala konstruktion formar en serie vågor som är styva och kan klara mycket stora tyngder. Luften som fritt cirkulerar mellan vågorna ger dessutom ett utmärkt skydd mot variationer i temperaturen.

Ett miljövänligt emballage

Wellpapp är tillverkat av papper som är framställt av nya eller återvunna cellulosafibrer. Upp till 85% av wellpappen återvinns och det är därför ett mycket miljövänligt förpackningsmaterial. En wellpappfiber kan återvinnas upp till sju gånger innan den mister sin spänst.

Limmet framställs också av naturprodukter, av vilka den allra vanligaste råvaran är majs.​


Många sorters wellpapp

Det finns många typer av wellpapp, och den kan kombineras nästan i det oändliga genom att olika papperskvaliteter används och att vågorna har olika höjd. Det finns kvaliteter från den mycket tunna, som man exempelvis använder till att förpacka presenter med, till Heavy Duty – som gör att en kartonglåda i en vanlig storlek kan bära omkring 4 ton!

Några av FARUSA:s kvaliteter har mellan 9 och 15 mm tjocklek.

Flexibilitet
Wellpapp kan skäras och vikas i alla möjliga storlekar och former. Man kan även trycka på den så att emballaget, förutom att skydda innehållet också fungerar som en reklampelare.

Styrka
Wellpapplådor i kraftig kvalitet är lämpade att stapla ovanpå varandra och de är mycket motståndskraftiga i fråga om tryck eller stötar från sidan eller uppifrån. En wellpapplåda i Heavy Duty kan klara fall, vibrationer, temperaturväxlingar, fukt – ja, rentav att stå i vatten i flera timmar, utan att pappen påverkas.

Produktionsprocessen

Maskinserien som producerar wellpapp heter ”The Corrugator” och den består av hela 12 olika maskiner.