​Emballage-relaterade länkar

​Mera fakta:

Dansk Teknologisk Institut

Information, rådgivning, typgodkännande, kurser och forskning kring emballage och transport.

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Rådgivning, information, kurser och forskning kring transportteknik.

Plantedirektoratet

(se "verksamheter" och "träemballage")

– om de nya exportreglerna ISPM nr 15

Föreningar och organisationer

Fefco

Fefco är en internationell standard för konstruktioner av wellpapp som 1952 infördes av ”Den Europeiska Sammanslutningen för producenter av wellpapp”.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Näringslivsorganisation för företag som har verksamhet i Sydsverige.

Svenska Wellpappföreningen (Klicka dig vidare till branschorganisationen)

Svensk branschförening för wellpappindustrien

Resy

RESY-märkningen betyder att tyska mottagare utan kostnad kan sända wellpappen till återvinning.

Dansk Industri

DI - organisation för det danska näringslivet

Svenskt Näringsliv

Svensk arbetsgivareorganisation för det privata näringslivet

​​

Facktidningar

TechMedia.dk

In-Pac, Danmark och Pack & Plast, Sverige

Nord Emballage

Svensk facktidning

Packnet.se

Packmarknaden, Sverige

Packm.dk

Packmarkedet, Danmark

Odsgard.dk

Lager & Transport​

Annat

Teknologiportalen.dk

Artiklar från GTS-verksamheter inom förpackningsbranschen.