Farligt gods-emballage och hur det hanteras

​Vid transport av så kallat farligt gods är det mycket viktigt att godset förpackas och emballeras på ett korrekt sätt. Att man använder sig av farligt gods emballage är det viktigaste vid den här typen av transporter. Detta är naturligtvis viktigt både för själva godset och för säkerheten hos de personer som hanterar och transporterar det farliga godset.

Se till att ha rätt emballage för transporten

Allt farligt gods emballage ska vara godkänt för just den typen av transporter för att överhuvudtaget få användas. FN har utarbetat en gemensam märkning, den så kallade UN-märkningen, som ges till de förpackningar som klarar de kriterier som ställts upp för farligt gods emballage. Alla material som ska användas vid den här typen av packning och transporter testas mycket noga innan de certifieras och ges sin UN-märkning. Det är viktigt att både det yttre emballaget och även det skyddande innehållsemballaget är anpassat för farligt gods. Det är till exempel bra att inkludera ett absorptionsmedel vid transport av vätskor ifall att ett läckage skulle uppstå. En annan viktig aspekt är naturligtvis att märka det farliga godset på rätt sätt så att alla som kommer i kontakt med det är medvetna om vilken typ av material det är man hanterar.