Högkvalitativa exportemballage

Farusa Emballage är leverantör av exportemballage av hög kvalitet. I mer än 90 år har Farusa tillhandhållit emballage för en mängd olika produkter och som ledande företag inom den skandinaviska marknaden för erbjuder de många goda alternativ för dina transportbehov. De olika typerna av wellpapplådor, containrar och lastpallar är starka och gedigna konstruktioner för att gynna din transportering. Med våra exportemballage får du väl tätade containrar för att transportera mat, effektiva lagrings- och packboxar, fodrad wellpapp, vadderade kartonger för känsliga produkter och väderbeständiga wellpapplådor. Rostskyddsmedel, korrosionshämmare och olika VCI-produkter för att skydda elektronik och känslig utrustning finns tillgänglig för exportpackning.

Exportemballage för tunga och skrymmande produkter

Urvalet är enormt och några av Farusa Emballages stora succéer som wrap around-emballagen, vilka är slitstarka, väderbeständiga och återanvändningsbara. Farusa erbjuder bland annat exportemballage för tunga och skrymmande produkter, högteknologiska produkter, flyginstrument och gods som kräver plana och stabila bottnar för att förhindra godset från att välta och skadas. Vi tillverkar emballage för alltifrån mat till elektronik och till och med farligt gods. Variationen är oändlig och vår flexibilitet att tillmötesgå kundens önskemål för ett välanpassat exportemballage är unikt. De olika exportemballagen tillhandahåller lösningar för alla typer av transportbehov, vare sig produkterna ska transporteras med lastbil, järnväg, sjöfart eller flygfrakt.​