Denna bransch kännetecknas främst av:

  • Produktion av eller handel med delar till fordonsindustrin – ofta handlar det om returemballage och miljötänk ligger högt i prioritet.